Fleksibelt budsjett
 

Budsjett som er sammensatt av en rekke statiske budsjetter ved alternative trinn i produksjonsmengden/ omsetningen. Det motsatte av fast budsjett. Se også variabelt budsjett.