Finansteknisk sanering
 

Nedskrivning av aksjekapitalen blir saneringsgevinst.