Finanskapital
 

Kassebeholdning, bankinnskudd, postgiro, varedebitorer, andre fordringer.