Finansielt orientert
 

Rapporter innen budsjettering og regnskap der fokus er rettet mot anvendelse og anskaffelse av finansielle midler.   Må ikke oppfattes som å stå i motsetning til f.eks resultatorientert rapportering.