Finansielle inntekter
 

Inntekter av fordringer og verdipapirer.