Finansfunksjon
 

Den del av de bedriftsøkonomiske funksjoner som befatter seg med planlegging, gjennomføring og kontroll av finansieringen i en bedrift.