Filialforetak
 

En gruppe detaljhandelsforetak, vanligvis av noenlunde samme type, som eies sentralt. De har da sentral ledelse og blir sentralt kontrollert. Det enkelte foretak i en slik gruppe kalles filial.