Fellesmerker
 

Symboler som kan brukes i felleskskap av flere foretak til fremme av deres felles interesser, f.eks. meierienes tinemerke.