Faste kostnader
 

Forbruk av produksjonsfaktorer som ikke varierer med produsert mengde , solgt mengde eller forbruk av kostnadsdriverenheter (i aktivitetsbasert kalkulasjon).