Fallende avskriving
 

Kan være:

  1. Avskrivning med vilkårlig fallende kvoter.
  2. Avskrivning med konstant prosentsats på resterende bokført verdi.