Fakultet
 

Fakultet eller n-fakultet er i matematikk en funksjon som beregner produktet av de naturlige tallene fra 1 til n. Funksjonen betegnes med symbolet n!, som leses som n-fakultet.

F.eks. 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24