Faktura
 

Spesifisert skriftlig oppgave ved levering av varer. Spesifikasjonen omfatter; levert mengde, varesalg, priser, betalings- og leveringsvilkår, totalsum.

Faktura