Faktorer som virker på pris
 

På tilbudssiden; kostnader, ønsket rentabilitet, kapital, produksjonskapasitet.

På markedssiden; markedets størrelse, konkurrenter, svigninger (konkuktur, mote, sesong), struktur.