Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Etterkalkyle
 

Benyttes i produksjonsprosesser for å finne avviket mellom forkalkyle eller budsjetterte kostnader mot faktiske kostnader. I motsetning til forkalkyle, benytter en seg av faktiske timer (lønskostnader), variable og faste kostnader for å komme frem til etterkalkyle.

De totale kostnadene deles deretter på antall produserte enheter.

Formålet med etterkalkyle er sågar å lære, for slik å kunne kalkulere mer korrekte forkalkyler ved senere produksjon.