Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


Dagpenger
 

Dagpenger utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget enten for siste kalenderår eller gjennomsnittet av 3 siste kalenderår. Dagpengegrunnlaget utgjør summen av ordinær lønn, dagpenger, sykepenger, fødsels- og adopsjonspenger. Utbetalt lønn fra arbeidsmarkedstiltakene lønnstilskudd og fra Arbeidsmarkedsbedrifter kan også inngå i dagpengegrunnlaget.


Eksempel:
Dagpengegrunnlag = kr. 132.555,- gir 132.555,- x 0,0024 = 318,- pr. dag.
Dagpengegrunnlag = kr. 530.222,- gir 530.220,- x 0,0024 = 1272,- pr. dag.
Max dagpenger pr. dag er kr. 1272,- (6G).