Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Bokført verdi
 

Verdien av formuesgjenstanden som fremgår av bøkene, det vil si anskaffelsespris minus akkumulerte avskrivninger. Bokført verdi behover ikke stemme overens med virkelig verdi eller med kalkulert verdi.