Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Bankregnskap
 

Mønster - resultatregnskap:

Rente og kredittprovisjonsinntekter
-
Rentekostnader
=
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
+
Andre driftsinntekter
-
Andre driftskostnader
=
Driftsresultat for avsetninger for tap
-
Avsatt til dekning av tap
=
Driftsresultat
+
Ekstraordinære inntekter
-
Ekstraordinære kostnader
=
Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner
-
Årsoppgjørsdisposisjoner
=
Årsoverskudd/ årsunderskudd
+
Overførsler fra.....
=
Til disposisjon
-
Som er anvendt til utbytte og overførsler til...
=
Disponert i alt