Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Balansekonto
 

Har en aktivaside (eiendeler) og en passivaside (gjeld + egenkapital).

Aktivasiden viser hva kapitalen er brukt til eller investert i og kan kalles kapital-anvendelse. Passivasiden viser hvordan kapitalen er skaffet til veie, hvordan foretaket er finansiert og kalles også kapitalanskaffelse.

Balansekonto, som er smalekonto for beløp som overføres fra en regnskapsperiode til neste, føres i hovedbok.