Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Balanseanalyse
 

Undersøkelse av de enkelte postene i balansen og konstatering og vurdering av forskjellige forholdsverdier, både på aktivasiden og passivasiden, innbyrdes og mot hverandre. Videre konstatering og vurdering av rentabilitet, soliditet og likviditet.