Akkord
 

Minnelig ordning mellom debitor og kreditor(er) om bare å betale en del av debitors gjeld på grunn av dennes betalingsvanskeligheter, og for å unngå debitors konkurs. Akkord kan være offentlig (frivillig eller tvang) eller underhåndsakkord.