Prosjekt kommer fra det latinske ordet projectus og betyr (noe som er) kastet frem.

Et prosjekt er en arbeidsoppgave eller et oppdrag med følgende egenskaper:
  • engangsoppgave
  • definerte mål
  • egen midlertidig organisasjon
  • tidavgrenset
  • kompleksistet og tverrfaglig

Å restaurere et hus tilfredstiller alle de overnevnte kriteriene. Men prosjekt kan være så mye mer. Betegnelsen brukes om aktiviteter helt fra enkle skoleprosjekter til f.eks. prosjektering av komplekse oljeplattformer i Nordsjøen. Som en hjelp til å holde prosjekter innenfor de rammene som er gitt og samtidig oppnå målet, er det blitt utviklet teorier og metoder for hvordan de skal bli gjennomført på en best mulig måte.

 

I så måte kan Finansleksikonet også kalles et prosjekt. Vårt mål er å samle alle typer prosjektbegreper på en plass. Dette for å hjelpe alle som på et eller annet stadium blir involvert i prosjekter, og hvor de trenger en rask innføring i begreper som benyttes i prosessen.

Men til dette prosjektet trenger vi din hjelp. Hjelp oss og samle prosjektbegreper med å klikke på kontakt fra menyen ovenfor, og fortell oss om prosjektbegreper som du synes burde være med i leksikonet.

Bare slik får vi utviklet et komplett prosjektleksikon for alle som mått ha behov for dette.

På forhånd takk.