Den som glemmer at prosjektadministrasjon handler om kommunikasjon, har misforstått meningen med prosjektadministrasjon.

Tom Erik Moe