Det er bedre å drukne sine sorger, enn å lære dem og svømme.

Ukjent