Prosjekt er en mulighet, ikke en arbeidsform.

Tom Erik Moe