Å være forberedt på alt - er alt

William Shakespeare