Kontekstuell usikkerhet
 

 

Kontekstuell usikkerhet er usikkerheten «omkring» prosjektet. Denne usikkerheten relaterer seg til forhold i omgivelsene som kan påvirke nytten av prosjektresultatet i negativ eller positiv retning.

  • Finnes det konkurrenter som er kommet lengre?
  • Er teknologien utdatert når prosjektet ferdigstilles?
  • Er oppdragsgiver interessert i prosjektet?
  • Gir prosjektet positiv omdømme i markedet?
  • Er prosjektet avhengig av politiske beslutningstakere?