Litteraturliste
 

 

På listen nedenfor, finner du lenker til de forskjellige stedene som deler av finansleksikonet på nett bygger på. Besøk gjerne disse nettstedene for ytterligere informasjon om de forskjellige begrepene som er omtalt her. 

Finansleksikon

 

André Berg Edvardsen SNF-rapport nr. 16/04
Bedin www.bedin.no
Bjørn Einarsen http://home.hio.no/~bjorn-e/
Bjørn Hanheide Merkantil oppslagsbok (Atheneum,1990)
Byggtakst Øst http://www.pejo.no
Dictionary of Economics Oxford University Press
DnB NOR www.dnbnor.no
Erling Steigum Moderne makrøkonomi
First Securities ASA www.first.no
Fokus Bank www.fokus.no
Jusstorget www.jusstorget.no
Knut Boye m.fl. Personlig økonomi 2007
Kunnskapssenteret kunnskapssenteret.com
Landkredittbank www.landkredittbank.no
Lederkilden lederkilden.no
Logistikk & Ledelse www.logistikk-ledelse.no
Liv Hege Dyrnes Masterstudieutredning NHH
Lovdata www.lovdata.no
iMarked www.imarked.no
Morningstar www.morningstar.no
Multifinans www.multifinans.no
Nordea Liv Norge AS www.vestalink.no
Norges Bank www.norges-bank.no/
ODIN Forvaltning www.odinforvaltning.no
Oslo Børs www.oslobors.no
Postbanken www.postbanken.no
Roar Moe 3D Studio Investeringer Du Pont
Regjeringen www.regjeringen.no
Renteberegning www.renteberegning.no
Skattenett www.skattenett.no
Spama www.spama.no
Statens kartverk www.statkart.no
Statens Pensjonskasse www.spk.no
Stortinget www.stortinget.no
Sticos www.sticos.no
Styreguiden www.styreguiden.no
Terje Synnestvedt Makroøkonomi for Finansielle Rådgivere
Ungt Entreprenørskap www.ue.no
Universitetsforlaget Universitetsforlagets hjelpemiddelhefte 2005
Vital www.vital.no
Wikipedia www.wikipedia.org
WiseGeek www.wisegeek.com
Årsregnskapet Årsregnskapet, Trond Kristoffersen, Fagbokforlaget 2012
  Test