Pengeklokke

 

Totalkapital

Totalkapital er det sammen som egenkapital + gjeld i bedriften. Ettersom gjeld ofte har vært brukt til investeringer i driftsutstyr, vil denne investeringen forhåpnetligvis kunne omsettes i likvide midler.