Sikkerhet

 

Sikkerhetsmargin

Sikkerhetsmarginen skal sørge for at du i tillegg til å dekke de faste kostnadene også kan bygge deg opp en risikokapital for senere investeringer.