Frakteskip

 

Mengdeavvik

Hvor stort er avviket mellom den mengden varer som ble sendt og den mengden varer som ble mottatt. Det er dette mengdeavviket skal prøve å finne svaret på.