Pengeklokke

 

Likviditetsgrad

Er bediften likvid nok til at den kan dekke sine kort- og langsiktige forpliktelser.