Basar

 

Kjøpekraftspariteten

Kjøpekraftspariteten forteller om hvor mye en kan kjøpe for 10 kroner i utlandet, sammenlignet med hvor mye en kan kjøpe for 10 kroner i Norge.