Bruttonasjonalprodukt

 

Generalbudsjettligningen

Bruttonasjonalproduktet i Norge hadde en topp i 2004, for deretter å falle til under 2 % i utgangen av 2008. Realligningen viser hvordan en regner ut BNP for et land.