FORMELSAMLING Å
 
Årsverk
Revenue

 

Årsverk

Årsverk er en betegnelse på det arbeid en arbeidstaker kan utføre i løpet av et helt arbeidsår og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats.