Bilvrak

 

Avskriving

Hvor lenge skal en investering egentlig vare? Skal den være evig, eller skal en ha mulighet til å bytte den ut etter kort tid. Det er dette spørsmålet avskrivning skal forsøke å gi et svar på.