Faste tilvirkningskostnader per enhet

 

 

Ved beregning av tillegget for faste tilvirkningsutgifter, skal normal kapasitetsutnyttelse legges til grunn. Tillegget for faste tilvirkningskostnader skal derfor beregnes etter normalproduksjon.