Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Avkastning på solvenskapitalen (forsikring)

 

 

Nærmere forklart.

Driftsresultat 1 = Resultat før avsetning til sikkerhetsreserver, administrativ avsetning og reassuranseavsetninger samt ekstraordinære poster, minoritetsinteresser og årsoppgjørsdisposisjoner.

Renter på ansvarlige lån bør legges til driftsresultatet igjen, da de inngår i solvenskapitalen.