Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Realrente
 

Realrente måles som differansen mellom nominell rente og inflasjonsraten. Realrenten er et mål på reell lånekostnad eller realavkastning av finanskapital.