Overtrekksrett
 

En viss rett til overtrekk ved bilaterale varebytteavtaler mellom forskjellige land som innrømmes begge parter for å unngå mottiltak fra den annen part ved tilfeldig eksport- og importsvingninger.