Over pari
 

Et verdipapirs kurs er over pari når den er over den nominelle verdien (overskurs).