Ordregjeldsbrev
 

Et gjeldsbrev som lyder på navn med tillegg "eller ordre", det vil si at gjeldsbrevet kan overdras (endosseres) ved påføring av "ordre" og mottakerens navn, samt overdragerens (endossentens) signatur.