Opsjonsslag/ opsjonstype
 

Kjøps- eller salgsopsjon.