Opsjonsklasse
 

Alle opsjoner av samme opsjonsslag som gjelder samme underliggende.