Opphørsalder
 

På forhånd avtalt alder for forsikringens opphør.