Omsetningskurs
 

Den kursen som noteres på en fondsbørs npår handel er kommet i stand mellom selgerkurs (laveste tilbud) og kjøperkurs (høyeste tilbud).