Obligasjonsrente
 

Kan enten være den årlige avkastning som tilfaller en obligasjonseier eller en nærmere definert rentesats etter bestemte kriterier.