OECD
 

Organisation for Economic Co-operation and Development - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling - lokalisert i Paris. Organisasjonen har 30 medlemsland, deriblant Norge.

OECD