Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

NBS (Norges bank seddeltrykkeri)
 

I handel med finansielle aktiva innebærer legal netting at bare nettobeløpet ved handel mellom flere parter kommer til oppgjør og har gyldighet som krav i en konkurs. Bilateral netting omfatter to parter, mens multilateral netting for eksempel kan forekomme i penge- eller verdipapiroppgjør.