Løpetid
 

Den tid et obligasjonslån løper til lånet er helt innfridd.