Livsforsikring
 

Fellesbetegnelse på flere forsikringstyper knyttet til menneskers liv, alderdom og død. Som personforsikring skilles livsforsikring fra skadeforsikring.